Thermowood

AHŞABIN MÜKEMMELE YOLCULUĞU

Thermowood, ahşabı sizinle birlikte sürecek yolculuğunda en doğal ve mükemmel haliyle korumak için uygulanan bir ısıl işlem yöntemidir.

Ahşaba ısıl işlem uygulaması ilk olarak 1930’lu yıllarda Alman bilim adamları Stamm ve Hansen ve 1940’lı yıllarda Amerikalı bilim adamı White tarafından yapılmıştır. 1950’li yıllarda Bavendam, Runkel ve Buro bu konu hakkındaki araştırmalarını sürdürmüşlerdir. 1990’lı yılların başlangıcında ise VTT (Finlandiya Araştırma Merkezi), ısıl işlem konusundaki araştırmalarını derinleştirmiş ve sonucunda Thermowood üretim yöntemi geliştirilmiştir.

Ahşap malzemenin asgari 180⁰C’ye kadar ısıl işleme tabi tutulup buharla korunmasına ‘‘Thermowood işlemi’’ denir. Thermowood işlemi; buharın ahşabı koruması dışında, ahşapta meydana gelen bazı kimyasal değişiklikleri de ortaya çıkarmaktadır.

Thermowood işlemi ile ahşabın rengi, içinde bulunan glikozun karamelleşmesi nedeniyle değişmektedir. Normal ahşaba göre daha stabil, çürümeye karşı dayanımlı ve yalıtım özellikleri de artmıştır. Malzemenin çalışma eğilimi de büyük oranda azalmıştır.

Thermowood, sadece Uluslararası Thermowood Birliği üreticileri tarafından uygulanabilen bir işlem olup, marka ve logo kullanımı sadece birlik üyelerine aittir.

THERMOWOOD İŞLEMİ AŞAMALARI

Thermowood Isıl Ahşap işlemi üç ana aşamaya ayrılabilir:

Aşama 1: Kurutma; ısı kullanılarak fırın sıcaklığı hızlı bir şekilde 100⁰C ye çıkarılır. Sonra, ısı sürekli bir şekilde 130⁰C ye yükseltilir, bu süre içerisinde ağaç kurutulur ve nem sıfıra indirilir.

Aşama 2: Isıl işlem; ahşabın içindeki sıcaklık su buharı ile 180⁰C (Thermo S) ve 212⁰C (Thermo D)’ye çıkarılır. Hedef sıcaklığa ulaşıldığında, bu süre 2-3 saat uygulanır.

Aşama 3: Soğutma ve nemlendirme; son bölümde, su spreyi sistemi kullanılarak ahşabın ısısı 80⁰C – 90⁰C ‘ye düşürülür ve ahşabın nemi % 4–6 ‘ya ulaşıncaya kadar devam edilir.